همایش جمع بندی عربی آلاء - آقای ناصح زاده- جلسه 1 | آلاء

5.1 K


6

همایش عربی قراره تو 14 جلسه 1 ساعته برگزار بشه که 2 ساعت اولش ترجمه است. اولین جلسه مبحث ترجمه چهارشنبه ساعت 22:30 الی 23:30 خواهد بود. آلاء مجری طرح توسعه ی عدالت آموزشی http://sanatisharif.ir

Published by: آلاء
Published at: 3 years ago
Category: آموزشی