رفع یک مشکل که بارها رخ می دهد | سیاح نیا

2


0

اگر یک مشکلی بارها در کارهای شما اتفاق می افتد باید یک راهکار سیستمی برای حل آن پیدا کنید. در این ویدیو یک راهکار برای رفع سیستمی گم کردن نوشته ها گفته ام. این آموزش بخشی از مطالب دوره یکساله سیستم سازی است.

Published by: Mehdi Sayahnia مهدی سیاح نیا
Published at: 1 year ago
Category: آموزشی