مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری 31 فروردین

1 K


3

حباب سکه - حباب مسکن ؛ پاسخ به سوالات شما در قسمت کامنت های مشاوره ویدئویی پیشین ؛ Bubble Coin - Housing Bubble; Answer your questions in the comments section of the previous video consultation; The best move with regard to the market today is the logic of answering the questions. Also, all the answers to questions are just an offer because the final decision is with you. بهترین حرکت با توجه به بازار امروز منطق پاسخ سوالات است - همچنین همه پاسخ به سوالات صرفا یک پیشنهاد است چرا که تصمیم نهایی با شماست .

Published by: AMIN TV
Published at: 2 years ago
Category: مردم و وبلاگ