دوره رایگان آموزش بورس - جلسه 10 - (فصل دوم)

۱۰۶


۰

شما در این فصل با تحلیل بنیادی آشنا می شوید و همه مفاهیم مهم تحلیل بنیادی را یاد می گیرید. صورت های مالی را یاد میگرید و می توانید صورتهای مالی و صورت سود و زیان را بخوانید. . برای ارتباط بیشتر در اینستاگرام آی دی زیر را دنبال کنید: moin.sadeghian

Published by: Moin sadeghian
Published at: ۱ week ago
Category: آموزشی