اِجـــوجــان - اجرای آهنگ ترانه یِ ترکمنی با ساز قـانــون

۲.۸ K


۰

Turkmen Sahra Music موسیقیِ ترکمن صحرا - ایران - اجرایِ آهنگ ترانه ی اِجوجا جان با ساز قانون

منتشر شده توسط: Y. Khazaineh
تاریخ انتشار: ۳ سال پیش
دسته بندی: موسیقی