دو خبر فو.ق ا.لعاده عا.جل از پنجشیر و کابل

61.6 K


77

جنرال انفو ایستگاه خبرهای دقیق، بی طرف و موثق منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان استیم تماس با ما Email: viewers.enquiry2019@gmail.com

Published by: General Info
Published at: 3 months ago
Category: مردم و وبلاگ