سوسن Soosan

۱۷۶


۰

بانویی نازنین به نام سوسن بانویی که از آمدنش به دنیا متاسف بود و رنج برد.آمد خواند از سفر و آخی که بر دل داشت.غبطه ای که بر دیوانه گان داشت.وحتی خواند......آدمها من دیونه ام.....عاقلها من دیونه ام....بخدا من دیونه ام....بخدا من دیونه ام.... او را خواننده کوجه و بازارش خوانند واورا روانه لاله زار کردند و عامیش خوانند.روشن فکرانی که اورا فاقد سطحی در رده هنرمند دانستن ندانستند طردش کردند . او با تلاشی مردمی جایگاهی در دلها یافت.صفایش و بی ریایی اش.کرمش و بزرگواریش و صدای منحصر به فردش اورا سوسن کرد.سوسنی با دلی شکسته و از شورش نجات یافته در سرزمینی بیگناه با مردمی بیگانه تر از مردم سرزمین خود بسر برد.تا روز رفتنش فرا رسید و رفت و بقول خودش اگر از او سوال شود که دوست داری دوباره به زندگی در این دنیا بردی ،جوابش نه است و بس.و این در دردناکه که یک بانوی هنرمند با دلی دردمند مارا ترک کرد.نامش همیشه گرامی و یادش در قلبهایمان.

منتشر شده توسط: reza pakro
تاریخ انتشار: ۳ سال پیش
دسته بندی: مردم و وبلاگ